Üroloji2017-11-05T11:15:43+03:00

Üroloji

Olympus, hastanelerde, poliklinik cerrahi merkezlerinde ve ofislerde, tanısal ve terapötik işlemler için bir üroloji ürün serisi ile ürologların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeni cerrahi görüntüleme platformumuz VISERA ELITE II, çeşitli uzmanlık alanlarında Olympus cerrahi skopları için mümkün olan en iyi görüntüyü sağlayabilmek adına geliştirilmiş görüntü işlemcisi ile donatılmıştır.

BPH & Mesane Tümörü Tedavileri

Olympus, BPH ve kasa invazif olmayan mesane tümörü tedavileri için rezektoskopların, elektrodların ve elektrocerrahi jeneratörlerinin eksiksiz bir serisini sunmaktadır.

Fleksibl Sistoskopi

Fleksibl sistoskopi genellikle yalnızca lokal anestezi gerektirir ve böylece ürologların mesane anormalliklerini gözlemleme ve teşhis etmeleri için etkili, hasta dostu bir yöntem olabilir. Olympus, hasta konforunu arttırmak için ince tasarımların yanı sıra üstün görüntülemeye, geliştirilmiş manevra kabiliyetine ve kontrole sahip fleksibl sisto-nefro fiberskoplar ve videoskoplar sunmaktadır.

Taş Yönetimi

Olympus taş yönetimi aletleri, işlem sırası kısaltılmış, klinik etkinliği arttırılmış ve potansiyel olarak hastaların iyileşmesini hızlandıracak stressiz üreteroskopi için nitinol ve hidrofil kaplama gibi yenilikçi materyallerle üretilmiştir. Olympus’un ürün gamında pazardaki en üst kalite ve performans standartlarında çok çeşitli stentler, taş yakalama sepetleri (basket), balonlar, üreteral erişim kılıfları (access sheath) ve kılavuz teller (guidewire) bulunmaktadır.

Üreteroskopi

Teknolojinin ve prosedür tekniğinin gelişmesi ile üreteroskopi veya üst üriner sistem endoskopisi endikasyonları, tanı yöntemlerinden çeşitli minimal invazif tedavilere kadar genişlemiştir. Olympus, esnek ve yarı rijit üreteroskoplar, yüksek çözünürlüklü kamera başlıkları ve endoskopik işlemler için kapsamlı VISERA ELITE II video sistemi de dâhil olmak üzere bugünün üreteroskopi ihtiyaçlarını karşılamak üzere eksiksiz bir hassas ürün serisi sunmaktadır.

PCNL

Perkütanöz nefrolitotomi (PCNL), böbrek taşlarının büyük olduğu zaman veya hastanın idrar yollarında anatomik sorunlarla karşılaştığı zamanda, taşların çıkarılması için uygun olan yaygın bir cerrahi tedavi yöntemidir. Olympus Shockpulse Litotriptör Sistemi gibi yenilikçi teknolojiler hızlı parçalanma ve iyileştirilmiş prosedürel verimlilik sunarken, Olympus perkütanöz nefrolitotomi ve fleksibl sisto-nefro videoskopları kristal berraklığında görsellik ve olağanüstü performans sunmaktadır.

Litotripsi

Litotripsinin böbrek, mesane veya üreterdeki taşların parçalanması için etkili, daha az invaziv bir yöntem olduğu uzun süredir kanıtlanmıştır. Olympus Shockpulse Litotriptör Sistemi, hızlı parçalanma ve iyileştirilmiş prosedürel verimlilik sağlayarak işlemin etkinliğini daha da geliştirmektedir.

Laparoskopik Nefrektomi

Hastalıklı, kanserli veya donör bir böbreğin çıkarılmasında laparoskopik nefrektomi, daha iyi kozmetik sonuçlar ve geliştirilmiş iyileşmeler için hastalara açık nefrektomiye minimal invazif bir alternatif sunmaktadır. Eklemeli ucuyla ENDOEYE videoskoplar ve THUNDERBEAT doku yönetimi sistemi gibi Olympus yenilikleri, minimal invazif cerrahileri mümkün kılmaya ve işlem sonuçlarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Açık Nefrektomi

Cerrahi böbrek çıkarımı ya da tedavisi için yeni, daha az invazif seçeneklere rağmen bazen hala açık nefrektomiye ihtiyaç duyulmaktadır. İşlemin invazif yapısı nedeniyle, devrim yaratan THUNDERBEAT doku yönetimi gibi Olympus yenilikleri, ameliyat sırasında doku hasarını en aza indirgemek, cerrahi verimliliği arttırmak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için yardımcı olabilir.

Parsiyel (LESS) Nefrektomi

Laparo-endoskopik parsiyel (LESS) cerrahi, hastalara daha iyi kozmetik sonuçlar için geleneksel çoklu insizyon laparoskopik nefrektomiye bir alternatif sunar. İşlem, QuadPort + Erişim Sistemi ve cerrahi alanın olağanüstü görselleştirmesini sağlamak için tasarlanmış yönlendirilebilir uçlu ENDOEYE FLEX 5mm HD video laparoskop gibi yenilikçi ürünler aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Laparoskopik Prostatektomi

Açık cerrahiye kıyasla laparoskopik prostatektomi, daha hızlı iyileşmeler ve önemli ölçüde iyi kozmetik sonuçlar sağlayabilen minimal invazif bir yaklaşım sunmaktadır. İşlem sırasında görsellik ve verim sağlamak için Olympus, devrim yaratan THUNDERBEAT doku yönetimi sistemi ile birlikte cerrahi alanın üstün görselliği için yüksek çözünürlüklü görüntüye ve yönlendirilebilir uç işlevine sahip gelişmiş laparoskoplar sunmaktadır.

Açık Prostatektomi

Açık prostatektomi, benin prostatik hiperplazi tedavisi (BPH) için çeşitli seçeneklerden bir tanesidir ve diğer cerrahi tedavi seçenekleri mümkün veya elverişli olmadığında da uygulanabilir. İşlemin invazif yapısı nedeniyle, THUNDERBEAT cerrahi doku yönetimi sistemi gibi Olympus yenilikleri, ameliyat sırasında doku hasarını en aza indirgemek, cerrahi verimliliği arttırmak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için yardımcı olabilir.

Laparoskopik Sistektomi

Laparoskopik sistektomi, mesane çıkarımı için minimal invaziv bir yöntem sağlar ve bu da açık cerrahiyle kıyaslandığında sinirleri boşaltabilir, kan kaybını azaltabilir ve ameliyat sonrası enfeksiyon ya da komplikasyon riskini azaltabilir. İşlem sırasında görsellik ve verim sağlamak için Olympus, devrim yaratan THUNDERBEAT doku yönetimi sistemi ile birlikte cerrahi alanın olağanüstü görselliği için yüksek çözünürlü görüntüye ve saptanabilir uç işlevine sahip gelişmiş laparoskoplar ve intra-abdominal insuflasyon ünitesi sunmaktadır.

Üroloji Ürünleri

Go to Top