Hayal Edin: Gelecek; Şimdi.

EVIS EXERA III endoskopi sisteminde bulunan teknolojiler, personel ve hastalar için somut fayda sağlarken, endoskopinin geleceğini şimdiden anlamanıza yardımcı olabilir.

Olympus teknolojilerinin, bölümünüzün geleceğine nasıl katkıda bulunabileceği ve çok sayıda çalışmanın EVIS EXERA III’ün faydalarını nasıl kanıtladığı hakkında burada bilgi edinin.

Biyopsiye İhtiyaç Kalmadığını
Hayal Edin…

Günümüzde optik teşhis mümkün müdür?
Olympus teknolojileri teşhisi ve klinik sonucunu iyileştirebilir mi?
Sayısız çalışmaların ne sergilediğini öğrenin ve günlük işlerdeki etkisini hayal edin.

NBI ve Dual Focus’un biyopsileri etkili bir şekilde nasıl azalttığını keşfedin.

Biyopsi Neden Alınır?

Biyopsi, histolojik olarak şüpheli lezyonların dokusunu değerlendirmek ve malign, inflamatuvar veya bulaşıcı durumları ayırt etmek için önemlidir.

Biyopsiyle İlgili Hangi Sorunlar Mevcut?

Biyopsiler hastaya minimum bir risk getiren küçük müdahalelerdir, ama bu antikoagülanlarla tedavi edilen hastalar için farklılık gösterebilir. Birlikte ele alındığında, biyopsiler çok düşük komplikasyon oranları ile risk stratifikasyonu için değerlidir. Biyopsilerin en büyük dezavantajı histolojik incelemelerin maliyetleridir. Mevcut kılavuzlara göre biyopsi, Barrett Özofagus takibinde, mide ve kolorektal kanser riski yüksek hastalarda rasgele alınır. (örn. IBH hastaları)(2,3,4) Bu biyopsilerin çoğu hedefli olmadığı için, displazik doku içermezler. Orta seviye başarı oranına sahip yüksek maliyetli bu sistemin bu nedenle daha verimli bir modaliteyle değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.(5,6)

Olympus Teknolojisi, Biyopsileri Nasıl Azaltabilir?

NBI’ın, gastrointestinal lezyonları tespit etme ve teşhis etme kabiliyetini değerlendirmek için çok sayıda araştırma mevcuttur:

 • Kolorektal lezyonlar için NBI’nin tanısal doğruluğu %90’ın üzerinde olduğu gösterilmiştir.(7,8,9) Dual Focus, yüksek güven kararlarının oranını arttırmıştır.(9) Böylece, Dual Focus ile NBI, tedaviden önce lezyon biyopsisine olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olabilir.
 • NBI, daha fazla neoplaziyi çok daha az biyopsi ile tanılayarak Barrett Özofagusda hedefli biyopsi alımı için güvenilir bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır.(10,11) Biyopsinin tamamen önlenememesine rağmen, NBI, Barrett Özofagus taramalarının kalitesini ve maliyet açısından etkinliğini artırabilir.
 • Avrupa ve Amerikan gastroenteroloji dernekleri, kolorektal poliplerin (ASGE, ESGE) optik tanısı için NBI kullanımını (25,27) ve ve Barrett Özofagus taramasında (ASGE) hedefli biyopsi kullanımını tavsiye etmektedirler.(47)

Diğer gastrointestinal endikasyonlar için de, NBI hedefli biyopsiler araştılmakta olup klinik sonuçları iyileştirmek için umut verici bir araç olarak görünmektedir. (12,13)

1.) Barkun et al. 2006; Gastrointest Endosc. 63(6):741-5
2.) Evans 2012; GastrointestEndosc. 76(6): 1087-94
3.) Yang et al. 2015 Gastroenterology149(4); 1082-7
4.) Shergill et al 2015; GastrointestEndosc. 81(5): 1101-1121.e13
5.) Kariv et al. 2009; ClinGastroenterolHepatol 7(6):653-8
6.) van den Broek et al. 2014; Am J Gastroenterol 109(5):715-22
7.) Hewett et al. 2012; Gastroenterology 143; 599-607
8.) Hayashi et al. 2013; GastroinestEndosc. 78(4); 625-32
9.) Singh et al. 2013; Dig Endosc. 25 Suppl 2:16-20
10.) Sharma et al. 2013; Gut 62 (1):15-21.
11.) Qumseya et al. 2013; ClinGastroenterolHepatol.11(12):1562-70.e1-2
12.) Leifeld et al. 2015; Clin Gastroenterol Hepatol. 13(10):1776-1781.e1
13.) DeLuca et al 2013; DiagnTherEndosc. 2013:580526.
25.) ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16
27.) Kaminski et al. 2014; Endoscopy 46(5):435-49
47.) ASGE Technology Committee et al. Gastrointest Endosc. 2016 Apr;83(4):684-698.e7.

Teknolojiler

Dar Bant Görüntüleme (NBI)

 • Kan damarlarının ve mukozal yapıların görüntülenmesini iyileştirir.
 • Genellikle kan damarlarını toplayan tümörlerin gözlemlenmesini kolaylaştırır.
 • Maksimum kontrast için sadece hemoglobin tarafından absorbe edilen dalga boylarını kullanır.
 • Tek tuşla kullanımı mümkün olan optik görüntü teknolojisi

Dual Focus (Çift Odaklama)

 • Mukozal yüzeylerin keskin olarak izlenmesi için iki aşamalı optik teknoloji
 • Tek düğmeye basılarak çalıştırma kolaylığı, odak ayarı yapmaya gerek yoktur.
 • Rutin endoskoplarla paketlenen gelişmiş tanı teknolojisi

Başparmağınızın
ADR’yi En Üst Düzeye Çıkarabildiğini
Hayal Edin…

Lezyon tespit oranlarını teknoloji ile arttırmak mümkün müdür? Olympus teknolojileri tanıyı kolaylaştırmaya ve (ADR)’yi arttırmaya yardımcı olabilir mi? Sayısız çalışmanın ne gösterdiğini öğrenin ve Kolorektal Kanser (KRK) tarama programlarına etkisini düşünün.

NBI ve Dual Focus’un daha iyi teşhise nasıl katkıda bulunabileceğini keşfedin

ADR Nedir?

Adenom Teşhis Oranı (ADR), bir veya daha fazla adenomatöz polipe sahip olup ilk kez tarama kolonoskopisi geçiren 50 yaş veya üstü hastalarda ortalama risk oranı olarak tanımlanır.

Çok yeni bir çalışma, ADR’nin interval kanser riski ile bağlantılı olduğunu ve bunun da kolonoskopide ADR’nin bir kalite göstergesi olduğunu göstermiştir.(14)

ADR Belirlemek Neden Zordur?

ADR, çeşitli demografik, usul ve ekipmanla ilgili faktörlerden etkilenen kümülatif bir göstergedir. ADR cinsiyetten etkilenir(14) ve hasta demografisine bağlı olarak tesisler arasında farklılık gösterir. HDTV ekipmanı kullanımının(15) yanı sıra ve water exchange kolonoskopi yönteminin kullanımı,(16) planlama,(17) hazırlık kalitesi,(18) kolonoskop çekiş zamanı,(19) gibi çeşitli prosedür faktörlerinin ADR’yi önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir. ADR’yi düzgün bir şekilde raporlamak ve izlemek için, histolojiden geri bildirim gereklidir. Buna göre, histoloji sonuçları alınınca hasta kayıtlarının güncellenmesi için ek zaman ve çaba gereklidir.

Olympus Teknolojisi, ADR’nizi Artırmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

EVIS EXERA III ve EVIS LUCERA ELITE ile yapılan erken çalışmalar, NBI’ın kolonda lezyon tespitini geliştirdiğini göstermektedir.(21,22)

 • EVIS EXERA III ile tek merkezli bir Randomize Kontrollü Çalışma’da (RKÇ), NBI kullanımının beyaz ışığa kıyasla ADR’yi yaklaşık %14 arttırarak %48.3’e yükselttiğini göstermiştir.(21) EVIS LUCERA ELITE’le çok merkezli bir RKÇ’de NBI kullanımının polip kaçırma oranını % 29 a varan oranlarda düşürdüğü görülmüştür.(22) Böylece, her iki sistem etkili bir şekilde teşhisi geliştirmeye katkıda bulunur.
 • Polip histolojisinin etkin raporlanması ADR’yi izlemek için kritik önem taşır. Burada, üç büyük meta-analiz, NBI ile optik teşhisin mümkün olduğunu kanıtlamakta ve küçültülmüş kolorektal polip (<5 mm) için RESECT & LEAVE (Parça al ve Bırak) ve (Parça al ve atmak) stratejisi uygulamak için ASGE PIVI kriterlerini yerine getirdiğini göstermektedir.(22,23,24)
 • Dual Focus (çift odaklama) tanısal süreç için de önemli olabilir: Çift Odaklamalı NBI sadece optik teşhis açısından çok isabetli sonuçlara sahip olmakla kalmamış aynı zamanda yüksek güven kararlarının oranını %14 oranında artırmıştır.(25)

Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ESGE), kılavuzuna küçük çaplı kolorektal poliplerin optik teşhisini eklemiştir,(26) bu da sadece tanısal işlem için önemli olmayıp, aynı zamanda, ADR’yi izlemek için daha kolay bir yol sağlamaktadır.(27)

14. Corley et al. 2014; N Engl J Med. 370;14
15. Kahi et al. 2014; GastrointestEndosc. 79(3):448-54.
16. Shaukat et al. 2015; Gastroenterology 2015 Jul 9 (ahead of print)
17. Cheng et al. 2015, Digestion 2015 Sep 10 (ahead of print)
18. Gurudu et al. 2011; Am J Gastroenterol. 106(8):1466-71
19. Hsieh et al. 2014; Am J Gastroenterol. 109(9):1390-400
20. Subramanian et al. 2011; Endoscopy; 43: 499-505
21. Leung et al. 2014; Am J Gastroenterol. 109(6):855-63
22. Horimatsu et al. 2015; Int J Colorectal Dis. 30(7):947-54.
23. McGill et al. 2013; Gut 62(12):1704-13
24. Wanders et al. 2013; Lancet Oncol. 14(13):1337-47
25. ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16 26. Kaltenbach et al. 2014; Gut 64(10):1569-77
27. Kaminski et al. 2014; Endoscopy 46(5):435-49

Teknolojiler

Dar Bant Görüntüleme (NBI)

 • Kan damarlarının ve mukozal yapıların görüntülenmesini iyileştirir.
 • Genellikle kan damarlarını toplayan tümörlerin gözlemlenmesini kolaylaştırır.
 • Maksimum kontrast için sadece hemoglobin tarafından absorbe edilen dalga boylarını kullanır.
 • Tek tuşla kullanımı mümkün olan optik görüntü teknolojisi

Dual Focus (Çift Odaklama)

 • Mukozal yüzeylerin keskin olarak izlenmesi için iki aşamalı optik teknoloji
 • Tek düğmeye basılarak çalıştırma kolaylığı, odak ayarı yapmaya gerek yoktur.
 • Rutin endoskoplarla paketlenen gelişmiş tanı teknolojisi

Endoskopunuzun
Bir Pusula Gibi Yol Gösterdiğini
Hayal Edin…

ScopeGuide ile navigasyon kolonda faydalı mıdır? İşlem süresini arttırmadan çekal entübasyon oranını arttırmak mümkün müdür? Çok sayıda çalışmanın bu konuda ne gösterdiğini bulun. Aynı zamanda bunun işlem verimliliği ve hasta konforu açısından etkisini düşünün.

ScopeGuide’ın navigasyonu nasıl iyileştireceğini ve kolonoskop insersiyonunu nasıl kolaylaştıracağını keşfedin.

Kolon İnsersiyonu Neden Zordur?

Çekal entübasyon oranı, kolonoskopi için bir kalite indikatörüdür. Çalışmalar, gastroenteroloji uzmanlarının çekuma en az %90 oranında ulaşmasının yüksek kaliteli klinik hizmet için gerekli olduğunu göstermektedir.

Kolonoskopide uzmanlık (örn. Çekal entübasyon oranı > 90%) genelde 200-250 arasında işlem sonrasında kazanılmaktadır.(27) Fakat uzmanlığın yanı sıra, hasta yaşı, cinsiyet BMİ, daha önceki cerrahi işlemler veya hazırlık kalitesi gibi faktörlerde çekal entübasyon oranını etkileyebilir.(28)

Kolon insersiyonu hastada ağrıya neden olabilecek olup, sigmoid kolon, kolonoskopide en çok ağrının hissedildiği bölgedir.(28)

Olympus Teknolojisi Kolon İnsersiyonunu Kolaylaştırmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

 • ScopeGuide çok uzun süre için tecrübesiz endoskopistlerin tecrübe kazanmasına yardımcı bir araç olarak düşünülmüştür. Bir RKÇ’da, ScopeGuide kullanan asistanlar, floroskopi kullanan asistanlara kıyasla çok daha yüksek çekal entübasyon oranına sahip olup tecrübeli asistanlardan daha az yardım gereksinimi duymuştur.(29)
 • ScopeGuide, sadece asistanlar için faydalı bir araç değildir, ScopeGuide çekal entübasyon oranını hem asistanlar hem de tecrübeli gastroenterologlar için arttırmıştır(30,31) ScopeGuide aynı zamanda çekal entübasyon süresini düşürürken hasta ağrı skorlarını da düşürmektedir.(32)
 • En son EVIS EXERA III kolonoskoplar bu etkiyi daha da arttırabilmektedirler: bütünleşik ScopeGuide uyumuna sahip CF-HQ190 ve PCF-H190D skoplar ayrıca İleri İnsersiyon Teknolojilerine (İIT) sahiptir bu sayede çekal insersiyon süresini %20 kadar düşürebilmektedirler.(32)

28. Ward et al. 2014; Gut 63(11):1746-54
29. Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
30. Holme et al. 2011; GastrointestEndosc. 73(6):1215-22 31. Chen et al. 2013; World J Gastroenterol. 19(41):7197-204 32. Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61

Teknolojiler

ScopeGuide

 • Endoskopik görüntüyle beraber kolnoskopun pozisyonu ve konfigürasyonunun 3 boyutlu animasyonunu ekranda gösterir.
 • Kolonda navigasyonu kolaylaştırır.
 • Loop oluşumunun tespitini ve çözülmesini kolaylaştırır.
 • Deneyimli ve deneyimsiz gastroenterologlar için faydalıdır.

İleri İnsersiyon Teknolojileri

 • Kolonoskop manevralandırma ve kullanımını kolaylaştıran Olympus’a özel teknolojiler
 • Tork ve itme manevraları sırasında skop tepkime süresini düşürür
 • Fleksür geçişlerinde “baston etkisi”ni azaltır
 • Skopun düzleştirilmesini kolaylaştırır.

Ağrısız Bir Endoskopi
Hayal Edin…

Hastaların kolonoskopi kabul oranını arttırmak mümkün müdür? Olympus teknolojileri, işlemlerdeki zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir mi? Kolonoskopi sırasında ve sonrasında, Olympus teknolojilerinin hasta memnuniyetini nasıl artırabileceğini öğrenin.

İleri İnsersiyon Teknolojileri ve ScopeGuide’ın kolonoskopi sırasında ve sonrasında hasta memnuniyetini nasıl arttırabileceğini keşfedin.

Kolonoskopinin Hasta Kabulünü Kısıtlayan Şey Nedir?

Kolonoskopi, KRK prevalansını ve mortaliteyi azaltmak için kanıtlanmış etkili bir tarama yöntemiyse de, hasta kabulü sınırlıdır.(39) Bunun sebebi utanmak veya işlemden korkmak gibi psikolojik sebebler olabilir. Öte yandan, işleme ilişkin konular da bu konuda büyük rol oynamaktadır.

Yüksek miktarda dehidre edici sıvı, bağırsak hazırlama sürecinde bulantı, kusma veya karın ağrısına neden olabilir. Prosedür sırasında, ağrı loop oluşmasından veya bağırsakların çok fazla şişirilmesinden kaynaklanabilir.(29) Prosedürden sonra bile, hastalar bağırsakta kalan hava nedeniyle ağrı çekebilir.(45)

Olympus Teknolojisi, Hasta Memnuniyetini ve Kabulünü Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olabilir?

Olympus kolonoskoplarının ağrı ve sedasyon ihtiyacını azalttığı kanıtlanmıştır.

 • ScopeGuide ve ayarlanabilen sertliğin hasta ağrı seviyelerini önemli ölçüde azaltabileceği kanıtlanmıştır.(32,37)
 • Pasif Bükülme ve Yüksek Kuvvet İletimi ile ultra-ince pediatrik kolonoskop kullanılarak, kolonoskopi sırasında hastaların %78’inde herhangi bir ağrı görülmediği kanıtlanmıştır.(39,46)
 • İleri İnsersiyon Teknolojileri ve ScopeGuide özellikli kolonoskopların bir kombinasyonu hasta konforunu arttırır ve daha fazla memnuniyet ve kabul görmesine katkıda bulunabilir.(34,35)

29. Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
32. Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61 37. Othman et al. 2009; Endoscopy; 41(1):17-24
38. Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44
39. Nishihara et al. 2013; N Engl J Med. 369(12):1095-105

Teknolojiler

ScopeGuide

 • Endoskopik görüntüyle beraber kolotnoskopun pozisyonu ve konfigürasyonunun 3 boyutlu animasyonunu ekranda gösterir.
 • Kolonda navigasyonu kolaylaştırır.
 • Loop oluşumunun tespitini ve çözülmesini kolaylaştırır.
 • Deneyimli ve deneyimsiz gastroenterologlar için faydalıdır.

İleri İnsersiyon Teknolojileri

 • Kolonoskop manevralandırma ve kullanımını kolaylaştıran Olympus’a özel teknolojiler
 • Tork ve itme manevraları sırasında skop tepkime süresini düşürür
 • Fleksür geçişlerinde “baston etkisi”ni azaltır
 • Skopun düzleştirilmesini kolaylaştırır.

PCF-PH190

 • Ekstra ince pediatrik kolonoskop, zor anatomiler için uygun
 • Kolay insersiyon için yüksek kuvvet iletimi ve pasif bükme

Bir Satın Alma Personelinin
Endoskop Tasarladığını
Hayal Edin…

Maliyetleri düşürmek ve klinik sonuçların aynı anda iyileştirmek mümkün müdür? Olympus teknolojileri bu konuda nasıl bir rol oynayabilir? Sayısız çalışmaların ne gösterdiğini öğrenin. Endoskopi ünitenizdeki maliyet ve zaman verimliliği üzerindeki etkisini hayal edin.

Olympus teknolojisinin prosedürel kaliteyi nasıl en üst düzeye çıkardığını ve aynı zamanda tasarruf ettirdiğini keşfedin.

Kolonoskopi Neden Maliyet Verimliliğini Artırmak İçin Baskı Altındadır?

Kolonoskopi, kolorektal kanseri önlemede hem klinik olarak hem de ekonomik olarak etkili bir yöntemdir.(39,40) Ama yine de, hasta sayısınin artmasının yanı sıra lezyonların sayısının artması zamansal ve maliyet olarak efektif işlemlere olan ihtiyacı artırır.(41,35)

Özefagusta, Barrett Özofagus, önemi sürekli artan bir endikasyon olup, takibi maliyetli bir işlemdir.(43)

Hangi İşlemsel Faktörler Maliyeti Artırır?

Ekipman maliyetlerinden ayrı olarak, maliyet etkinliğini çeşitli faktörler (muayene ve hasta iyileşmesi için gerekli süre, prosedür için gerekli personel, kullanılan ilaçlar, histopatoloji için maliyet, dezenfeksiyon, ekipman dayanıklılığı gibi) etkilemektedir.

Olympus Teknolojisi Kaliteyi Artırırken Daha İyi Maliyet Verimliliğine Nasıl Katkıda Bulunur?

Yüksek kaliteli bir muayene sunmak için maliyet tasarrufundan ödün verilmemelidir. Ama yine de, prosedür sayısının artmasıyla maliyet verimliliği önemli bir konu haline gelir.

Olympus endoskoplarının zaman ve maliyet tasarrufunu sağladığı kanıtlanmıştır.

 • İleri İnsersiyon Teknolojisine sahip kolonoskoplar kullanılarak çekal insersiyon işleminin süresi %20 oranında azaltılabilir. Bu, daha fazla muayene veya ayrıntılı gözlem için zaman kazanmaya yardımcı olabilir.(36)
 • leri İnsersiyon Teknolojisine sahip ScopeGuide ve kolonoskopları kullanarak, kullanılan sedatif ilaç miktarları ve maliyetleri düşürülebilir, böylece daha hızlı hasta iyileşmesi sağlanır(32,38)
 • Biyopsi ve histopatoloji maliyetleri, optik tanı (25) ve hedefli biyopsiler (10) sayesinde azaltılabilir.
 • Dual Focus teknolojisi, yüksek güven kararlarının oranını arttırdığı için optik teşhiste önemli bir rol oynayabilir. Yüksek güven kararlar, bu stratejilerin ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmak için önemli bir husustur.(26,44)

10. Sharma et al. 2013; Gut 62 (1):15-21.
25. ASGE Standards of Practice Committee et al. 2015; GastrointestEndosc. 81(3):502.e1-502.e16 26. Kaltenbach et al. 2014; Gut 64(10):1569-77
32. Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61
33. Cuesta et al. 2014; Scand J Gastroenterol. 49(3):355-61
38. Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44
39. Nishihara et al. 2013; N Engl J Med. 369(12):1095-105.
40. Wong et al. 2015; Sci Rep.; 5:13568.
41. Brenner et al. 2015; Gastroenterology; 149(2):356-66.e1.
42. Fock et al. 2011; Expert Rev GastroenterolHep. 5(1):123-30.
43. Inadomi et al. 2015; Best Prac Res ClinGastroenterol. 29(1):51-63
44. Singh et al. 2013; Dig Endosc.25 Suppl 2:151-6

Teknolojiler

Dar Bant Görüntüleme (NBI)

 • Kan damarlarının ve mukozal yapıların görüntülenmesini iyileştirir.
 • Genellikle kan damarlarını toplayan tümörlerin gözlemlenmesini kolaylaştırır.
 • Maksimum kontrast için sadece hemoglobin tarafından absorbe edilen dalga boylarını kullanır
 • Tek tuşla kullanımı mümkün olan optik görüntü teknolojisi

Dual Focus (Çift Odaklanma)

 • Mukozal yüzeylerin keskin olarak izlenmesi için iki aşamalı optik teknoloji
 • Tek düğmeye basılarak çalıştırma kolaylığı, odak ayarı yapmaya gerek yoktur.
 • Rutin endoskoplarla paketlenen gelişmiş tanı teknolojisi

ScopeGuide

 • Endoskopik görüntüyle beraber kolnoskopun pozisyonu ve konfigürasyonunun 3 boyutlu animasyonunu ekranda gösterir.
 • Kolonda navigasyonu kolaylaştırır.
 • Loop oluşumunun tespitini ve çözülmesini kolaylaştırır.
 • Deneyimli ve deneyimsiz gastroenterologlar için faydalıdır.

İleri İnsersiyon Teknolojileri

 • Kolonoskop manevralandırma ve kullanımını kolaylaştıran Olympus’a özel teknolojiler
 • Tork ve itme manevraları sırasında skop tepkime süresini düşürür
 • Fleksür geçişlerinde “baston etkisi”ni azaltır
 • Skopun düzleştirilmesini kolaylaştırır.

Bir Endoskopun
Analjezik Bir Etkisi Olduğunu
Hayal Edin…

Kolonoskopi sırasında analjezi ve sedasyon ihtiyacını azaltmak mümkün müdür? Olympus teknolojileri verimlilikten ödün vermeksizin hasta konforunu iyileştirebilir mi? Sayısız çalışmaların ne gösterdiğini öğrenin. Ve hasta memnuniyeti ve maliyet etkinliği üzerindeki etkisini düşünün.

İleri İnsersiyon Teknolojisinin ve ScopeGuide’ın kolonoskop insersiyonunu nasıl iyileştirebileceğini ve sedasyon ihtiyacını nasıl azaltabileceğini keşfedin.

Kolonoskopi Sırasında Neden Sedasyon Gereklidir?

Birçok hasta işlem hakkındaki kaygı ve endişeleri yüzünden sedasyon talebinde bulunur. Anatomi zorsa ve loop oluşma ihtimali varsa, insersiyon sırasında ağrı oluşabilir.(37,29)

Sedasyon, çeşitli ülkelerde rutin olarak kullanılır, özellikle kılavuzlar hemşireler tarafından uygulamaya izin veriyorsa. Çalışmalar sedasyonun hasta memnuniyetini artırabileceğini göstermektedir.(34)

Sedasyonda Hangi Sorunlar Mevcuttur?

Kolonoskopide sedasyon genellikle güvenlidir. Genel yan etkiler bulantı, baş ağrısı ve hipoksemidir.(34)

Bununla birlikte, sedasyon da önemli maliyeti temsil eder ve hastayla doğrudan iletişimi kopararak işlem sırasında hastada pozisyon değişikliğini zorlaştırır. Bu, çekal entübasyon ve adenoma tespit oranını optimize etmeyi zorlaştırır.(36)

Olympus Teknolojisi Hasta Konforundan Ödün Vermeksizin Sedasyonu Azaltmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

Olympus teknolojilerinin kolonoskopi sırasındaki hasta ağrısını hafifletme yeteneği klinik çalışmalarda değerlendirilmiştir.

 • Scope Guide ve Variable Stiffness’in sedasyon düzeylerini ve hasta ağrı seviyelerini azaltabileceği kanıtlanmıştır.(32,37,39)
 • Pasif Bükülme ve Yüksek Kuvvet İletimi ile ultra-ince pediatrik kolonoskop kullanılarak sedasyon seviyelerinin standart kolonoskoplara kıyasla önemli ölçüde düşürülebileceği kanıtlanmıştır.(38)
 • İleri İnsersiyon Teknolojisi ve ScopeGuide ile kolonoskopların birlikte kullanımı hastanın rahatlığını arttırırken sedasyon kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir.

29. Shah et al. 2002; Endoscopy 34(6):435-40
32. Mark-Christensen et al. 2014; Endoscopy 47(3):251-61 34. Khajavi et al. 2013; Anesth Pain Med. 3(1):208-13
36. Ball et al. 2015; GastrointestEndosc.82(3):488-94
37. Othman et al. 2009; Endoscopy; 41(1):17-24
38. Töx et al. 2013; Endoscopy; 45(6):439-44

Teknolojiler

ScopeGuide

 • Endoskopik görüntüyle beraber kolonoskopun pozisyonu ve konfigürasyonunun 3 boyutlu animasyonunu ekranda gösterir.
 • Kolonda navigasyonu kolaylaştırır.
 • Loop oluşumunun tespitini ve çözülmesini kolaylaştırır.
 • Deneyimli ve deneyimsiz gastroenterologlar için faydalıdır.

İleri İnsersiyon Teknolojileri

 • Kolonoskop manevralandırma ve kullanımını kolaylaştıran Olympus’a özel teknolojiler
 • Tork ve itme manevraları sırasında skop tepkime süresini düşürür
 • Fleksür geçişlerinde “baston etkisi”ni azaltır
 • Skopun düzleştirilmesini kolaylaştırır.

PCF-PH190

 • Ekstra ince pediatrik kolonoskop, zor anatomiler için uygun.
 • Kolay insersiyon için yüksek kuvvet iletimi ve pasif bükülme