MEGA, etik ilkeleri ön plana koyarak dürüst, güvenilir ve yetkin bir çalışma biçimini benimsemiş, bu ilkeler doğrultusunda her zaman sağlık profesyonelleri için kaliteli ürün ve çözümler sunmayı hedeflemiştir. MEGA’nın amacı ileri medikal teknolojileri hastalar ve sağlık profesyonelleriyle buluşturan firma olmaktır.

MEGA, bütün faaliyetlerini “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile birlikte tıbbi cihaz satışlarına ilişkin bütün yasalar, mevzuatlar ve kılavuzlara titizlikle uyarak yürütmenin sağlık gereçleri üreticileri ve distribütörleri ile hastanede ve idari makamlarda bulunan bütün paydaşlar arasındaki ilişkinin temeli olduğunun farkındadır.

MEGA, bu doğrultuda yasal yükümlülükler kadar etik ilkelerin de sürdürülebilir bir tedarikçi ve sağlık profesyoneli ilişkisi için önemli olduğunu bilir ve bu değerlerin şirket kültüründe devamlılığı için azami hassasiyeti gösterir. MEGA aynı zamanda SADER üyesi olarak SADER etik kodlarına uymayı taahhüt eder. SADER etik koduna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://sader.org.tr/wp-content/uploads/2022/01/SADER-Etik-Kod.pdf