Jinekoloji2017-10-21T10:29:00+03:00

Jinekoloji

Olympus, minimal invazif jinekolojik operasyonlar gerçekleştirmek için ileri düzey teknolojiler geliştirmekte bir öncüdür. Cerrahlara mesleki eğitim ve hastalara hasta eğitimi sağlayarak, laparoskopik histerektominin ve laparo-endoskopik tek insizyonlu (LESS) histeroskopinin teşvik edilmesinde bir ilke imza attık.

Histerektomi

Histerektomi, kadınlarda uygulanan en yaygın obstetrik olmayan cerrahi işlemlerden biridir. Günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte, jinekologlar hastalarına çok sayıda cerrahi seçenek sunabilir. Gelişmiş Olympus teknolojileri ve devrim yaratan THUNDERBEAT doku yönetimi platformu, geleneksel histerektomi, laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH) ve laparoskopik total histerektomi (LTH) gibi birçok histerektomi seçeneği sunar.

Histeroskopi

Histeroskopi, jinekolojik sağlık hizmetleri sağlayıcılarına çeşitli cerrahi müdahalelerin yanı sıra serviks yoluyla uterin kaviteyi incelemek için minimal bir invazif yol sağlar. Olympus, jinekologların çeşitli tanısal ve töropatik işlemler gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için üstün görüntülü ultra ince esnek histerovideoskoplar, sınıfının en iyisi rijit histeroskoplar ve HysteroFlow/HysteroBalance II Fluid Management System gibi yenilikçi teknolojiler sunar.

Tek İnsizyonlu (LESS) İşlemler

Laparo-endoskopik tek insizyonlu (LESS) cerrahi, umbilikusla çevrelenmiş tek bir kesi yoluyla gerçekleştirilen laparoskopik cerrahiye minimal invasif bir yaklaşımdır. LESS, kolesistektomi ve apendektomi gibi genel cerrahi işlemlerinde, gastrik sleeve gibi bariatrik işlemlerde, nefrektomi de dâhil olmak üzere ürolojik işlemlerde ve histerektomi, tüp ligasyonu ve ooforektomi gibi jinekolojik işlemlerde uygulanabilir. Olympus, tek girişli erişim cihazları, yüksek çözünürlük ve eğilebilen uçlu 3D laparoskoplar, gelişmiş el aletleri ve son teknoloji ürünü cerrahi ve doku yönetimi platformları da dahil LESS için entegre edilmiş bir ürün serisi sunmaktadır.

Diğer Jinekoloji İşlemleri

Teknolojik gelişmeler, ooforektomi, falloposkopi veya ameliyat sonrası laparoskopik adezyolizis gibi bugün sunulan bütün jinekolojik cerrahi işlemlerinin kapsamını ve çeşitliliğini arttırdı. Olympus, sınıfının en iyisi PK Teknolojisi G400 Jeneratör tarafından desteklenen bir alette iyileştirilmiş mühürleme ve kesim sağlayarak, jinekolojik işlemler için PKS plazma J-Hook gibi tam kapsamlı cerrahi alet ve cihazlar sunar.

Jinekoloji Ürünleri

Go to Top