Toraks Cerrahisi2017-11-24T15:36:25+03:00

Toraks Cerrahisi

EBUS ile genel bronkoskopi ve akciğer kanseri evrelemesinden, minimal invaziv cerrahi VATS tedavisine kadar toraks cerrahisinin tüm seviyeleri, Olympus aletleri kullanılarak yapılabilir. Akciğer kanseri teşhis ve evrelemesinde bir lider olarak Olympus, toraks görüntüleme ve örnekleme için hem minimal invaziv EBUS hem de cerrahi torakoskoplar sunmaktadır.

Bronkoskopi

Respiratuar alanında Olympus, bronkoskopi sanatını geliştirmek için yenilikçi çözümler sunmada bir öncü olmuştur. EVIS EXERA III BF-190 bronkoskopları, trakeobronşiyal erişimi artırmak ve şimdiye kadar görülmemiş en iyi görünürlüğü sunmak için tasarlanmış, çığır açan teknolojileri kapsamaktadır.

EVIS EXERA III platformu ve BF-190 bronkoskopları, manevra kabiliyeti, görüntüleme ve çok yönlülük konularında büyük ilerlemeler ortaya koymaktadır. Yenilikçi teknolojiler, daha doğru tanı ve tedaviyi kolaylaştırmaya, kurulumu ve yeniden işlemeyi basitleştirmeye ve ileri düzeyde gelişmişlik ve entegrasyon sunmak için hastane çapında çok yönlülüğü iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Bronkoskopi, solunum yollarında ve akciğerlerdeki akut, habis veya kronik durumları teşhis etmek ve tedavi etmek için çok çeşitli prosedürlerin uygulanmasını sağlar. Olympus, çarpıcı, geniş görüntüler, tescilli Narrow Band Görüntüleme yetenekleri ile mevcut ve önceki nesil Olympus video sistemleriyle tam uyumluluk özelliklerine sahip, gelişmiş tanısal ve terapötik EVIS EXERA III BF-190 serisi bronkovideoskop’ların tam bir serisini sunmaktadır.

EBUS-TBNA ve Akciğer Kanseri Evrelemesi

EBUS-TBNA, lenf nodlarının kesin konumunu gerçek zamanda saptamak ve solunum yolu duvarının ötesini görmek için ultrason kabiliyetleri (BF-UC180F) ile donatılmış bir bronkoskop kullanmaktadır.

Lenf nodları, ViziShot 2 EBUS-TBNA iğnesi kullanılarak örneklenebilir. EBUS-TBNA, doktor iğneyi gerçek zamanlı olarak kullanarak numune elde edebilsin diye, hedef nodun ve iğnenin görselleştirilmesini sağlar. Akciğer kanseri tanısı ve yönetimi ile ilgili 2013 ACCP yönergelerine göre, EBUS-TBNA, cerrahi evreleme (mediastinoskopi) üzerinde en iyi ilk test olarak önerilmektedir. *

* Detterbeck FC, Zelman Lewis S, Diekemper R. ve diğerleri. Özet: akciğer kanserinin tanısı ve yönetimi, 3.baskı: Amerikan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzları. Chest. 2013;143(suppl 5):7S-37S.

Radyal EBUS ile Periferal Bronkoskopi

Akciğer kanseri taraması daha kolay uygulandığı için, hastalığın en erken aşamasında teşhis ve tedavi yolları her zamankinden daha kritiktir. Yalnızca Olympus EBUS çözümü, lezyonun konumunun gerçek zamanlı onaylanması için 2013 AACP Akciğer Kanseri Rehberi’nde önerilen radyal EBUS’u sunmaktadır.

Radyal EBUS işlemi, esnek bir bronkoskop veya kateterin (kılavuz kılıf) çalışma kanalı üzerinden minyatür bir ultrason probuna (radyal EBUS probu) takılmasıyla gerçekleştirilir. Çevredeki dokunun gerçek zamanlı görüntülenmesi, klinisyenin lezyonun kesin yerini ve boyutunu belirlemesini mümkün kılar.

Olympus, numune alma ve mediastinoskopi sırasında görselleştirme için EBUS transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS TBNA) da dâhil olmak üzere, ileri bronkoskopi işlemlerini mümkün kılan tam bir endoskopik cihaz serisi sunmaktadır. Doku örneği almak, akciğer kanseri evrelemesinde kritik bir rol oynar. Endobronşiyal ultrason (EBUS) ve transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA), biyopside güvenilir, güvenli ve etkili yöntemler sunmaktadır. Olympus BF-UC180F ultrason bronkoskopu EBUS güdümlü TBNA’ya daha doğru örnek toplama imkanı sağlamaktadır.

Video Yardımlı Toraks Cerrahisi (VATS)

Video-yardımlı toraks cerrahisi (VATS), minimal invaziv, en son teknoloji protokolleri kullanarak, tanısal ve terapötik prosedürleri gerçekleştirmek için göğüs boşluğunun çok küçük bir kesi vasıtasıyla görülmesini sağlar. VATS, yenilikçi Olympus ENDOEYE FLEX ve Saptırılabilen uçlu ENDOEYE torakoskopları gibi gelişmiş aletlerle, göğüs boşluğunun daha sık görülen görüntüsüne olanak tanıyan eklem açıklıkları sayesinde mümkün olmaktadır.

Portatif Bronkoskopi

Olympus’un çok yönlü Solunum yolu Mobilskopları, onları tamamen portatif hale getiren kullanışlı ve bağımsız bir tasarımda görüntüleme ve kayıt kapasitesine sahiptir. Harici bir kamera, monitör ve işlem kartını bağlama gereksinimini ortadan kaldırmak ve görüntüleme yeteneğini geliştirmek, Olympus MAF’dan yararlanabileceğiniz birçok yoldan sadece ikisidir. Artık portatif endoskopiyi her zaman her yerde deneyimleyebiliriz.

Endoskopik Bronkoskopi Aksesuarları

Olympus, Olympus bronkoskoplarını tamamlayıcı nitelikte tasarlanmış kapsamlı bir endoskopik cihaz serisi sunmaktadır. Zamanla, tanısal ve terapötik cihazların sürekli geçişi, endoskop kanallarının aşınmasına ve yırtılmasına neden olabilir. Bu artan hasar, istenmeyen arıza süresine, elverişsizliğe, gelir kaybına ve artan onarım masraflarına neden olabilir. Olympus, yarım asrı aşkın pazar uzmanlığından yararlanarak, endoskoplarımızla gerçekten uyumlu tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir cihazlar ve aksesuarlar tasarlamaktadır. Özellikle, endoskop kanallarındaki hasarı en aza indirgemek, ekipman arıza süresini azaltmak ve ekipman sermaye yatırımlarınızı korumak için Olympus endoskoplarınızın ömrünü uzatmak üzere tasarlanmışlardır.

IBV Valf Sistemi

IBV Valf Sistemi, akciğerin akut ve kronik koşullarını kontrol etmek için tasarlanmış minimal invaziv bir tedavidir. Ameliyat sırasında, bu küçük şemsiye şeklindeki Olympus valfleri, bronkoskoptan geçen bir kateter vasıtasıyla akciğerlerin hava yollarına yerleştirilir; IBV Valfleri yerinde olduğunda, mukusun normal siliyer nakliye yoluyla çıkmasına izin verirken, havanın yaralı dokuya distal olarak akmasını geçici olarak önler. Daha sonra benzer bir bronkoskopik işlemle valfler çıkarılır.

Toraks Cerrahisi Ürünleri

Go to Top